אפשר גם אפשר!
ראה הישיגיו של יובל וישניצר (כפי שהם מתוארים בתגובתו של יו"ר איגוד האטלתיקה דאז אורי גולדבורט)  שהתאמן בארץ , למד , עבד וקבע שיאים לאומיים.