דף מאמנים

רפי וישניצר - יליד הארץ אב לארבעה רופא בבית חולים קפלן. בעבר:  800 מ 1.51.9 דקות, 1500 מ 3.48.4 דקות חצי מרתון 70.05 דקות. שיאן ישראל 1000 מ נוער ובהמשך בוגרים, אלוף ישראל בריצות 1500 מ 3000 מ מכשולים ו 10.000 מ . 


 

דסטאו סוונך -  יליד אתיופיה אב לארבע תושב יבנה, איש החזקה בבית חולים וולפסון. שיאיו של דסטאו: 10.000 מ 30.18 דקות , חצי מרתון  66.40 דקות ומרתון 2.20.07 שעות.


 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS